For det er ikke opp til deg å tilpasse deg programvare...

Det er ikke opp til bedriften å tilpasse seg programvaren, men snarere omvendt. Dette innebærer at programvaren bør utformes for å møte de spesifikke behovene og prosessene til virksomheten, i stedet for å kreve at virksomheten endrer metodene for å imøtekomme programvaren.

Dette perspektivet understreker viktigheten av å utvikle fleksible og tilpasningsdyktige programvareløsninger som kan tilpasses etter bedriftens spesifikke krav. Dette kan bidra til en jevnere og mer effektiv integrering av programvaren i selskapets eksisterende drift, og dermed minimere forstyrrelser og maksimere effektiviteten.


Vit hvordan du identifiserer behovene til virksomheten din og få støtte i denne prosessen.


Å identifisere bedriftens behov er avgjørende for å ta informerte beslutninger og implementere passende løsninger. Her er noen trinn for å hjelpe deg med å identifisere bedriftens behov:

 1. Analyser interne prosesser: Undersøk bedriftens interne prosesser i detalj. Identifiser nøkkeltrinn, arbeidsflyter og interaksjoner mellom ulike deler av organisasjonen.

 2. Samle tilbakemeldinger fra ansatte: Ansatte er ofte godt posisjonert for å identifisere daglige problemer og behov. Hold møter, send ut spørreundersøkelser eller bruk andre metoder for å samle tilbakemeldingene deres.

 3. Studiedata og ytelse: Analyser bedriftens resultatdata. Dette kan inkludere salg, produktivitet, kostnader, tidsfrister osv. Identifiser områder som trenger forbedring.

 4. Lytt til kunder: Hvis bedriften din tilbyr produkter eller tjenester, lytt nøye til tilbakemeldinger fra kunder. Forstå deres behov, bekymringer og forslag til forbedringer.

 5. Evaluer gjeldende teknologi: Undersøk systemene og teknologiene bedriften din bruker for øyeblikket. Identifiser hull, ineffektivitet og potensielle hindringer.

 6. Ta markedsutviklingen i betraktning: Hold deg informert om markedstrender og bransjeutvikling. Forutse fremtidige behov basert på forutsigbare endringer.

 7. Rådfør deg med interessenter: Involver nøkkelinteressenter, inkludert ledelse, avdelingsledere og andre viktige interessenter, i prosessen med å identifisere behov.

 8. Prioriter behov: Når du har identifisert ulike behov, prioriter dem. Dette vil hjelpe deg å fokusere ressursene dine på de mest kritiske aspektene.

 9. Utforsk mulige løsninger: Når behovene er identifisert, se etter potensielle løsninger. Dette kan omfatte å utforske nye teknologier, forbedre eksisterende prosesser eller andre innovative tilnærminger.

 10. Implementer og evaluer: Implementer nødvendige endringer og evaluer regelmessig deres virkning. Hvis bedriftens behov endres, må du passe på å justere strategiene dine deretter.

Ved å hele tiden være oppmerksom på behovene til virksomheten din og være åpen for tilbakemeldinger, vil du kunne utvikle en dyp forståelse av hva som er nødvendig for vekst og fortsatt suksess for din organisasjon.

Hvorfor velge SOLLOG - Software Solutions for support.

Å bygge bedriftsprogramvare med hjelp av en ekstern utvikler kan være en effektiv tilnærming, men det krever nøye ledelse og tydelig kommunikasjon, noe få selskaper er flinke til å tilby. De fleste kunder som henvender seg til SOLLOG-Solutions Software har opplevd et skuffende forhold til en tidligere integrator, forårsaket av utilstrekkelig støtte, en uklar utviklingsplan og outsourcet utvikling. Kort sagt, de følte at de beveget seg blindt fremover. Hvis 100 % av våre kunder anbefaler oss, er det fordi vår arbeidsmetode er effektiv, betryggende og tydelig.

Her er en steg-for-steg guide for å hjelpe deg med denne valgprosessen:

 1. Definer programvarebehov: Før du leter etter en ekstern utvikler, må du tydelig identifisere behovene og målene til forretningsprogramvaren din. Dette kan inkludere spesifikke funksjoner, integrasjoner med andre systemer, sikkerhetskrav osv. I denne prosessen kan vi støtte deg og sende en person til å bli fordypet i dine lokaler for å bygge dine spesifikasjoner med deg.

 2. Søk etter eksterne utviklere: Gjør omfattende undersøkelser for å finne kvalifiserte og erfarne eksterne utviklere. Du kan bruke elektroniske plattformer, anbefalinger eller bruke programvareutviklingsbyråer. SOLLOG Solutions-Logicielles er et selskap på menneskelig størrelse hvis arbeidsprosesser gir størst fleksibilitet. Våre forskjellige erfaringer har vist oss at dette er den største feilen til andre integratorer. Liten fleksibilitet, lite lytting og derfor liten kundetilfredshet.

 3. Velg et selskap som utvikler internt. De fleste integratorer ønsker å minimere produksjonskostnadene og sette ut nesten all utviklingen deres, uten å nødvendigvis informere deg. Vi utelukker denne muligheten fordi utviklerplattformene i India, Tunisia eller Madagaskar er for langt unna til å oppfylle dine spesifikasjoner, og arbeidet må gjøres om 3 eller 4 ganger, eller enda mer, uten å oppnå riktig servicenivå. . Hos SOLLOG-Solutions Software er vi oppmerksomme på falske økonomier som ender opp med å koste kundene våre dyrt i tid og penger. Denne forpliktelsen til å utvikle internt er formalisert i våre kontrakter.
 4. Ferdighets- og erfaringsvurdering: Sørg for at den eksterne utvikleren eller teamet har de tekniske ferdighetene som trengs for å fullføre prosjektet ditt. Sjekk deres referanser, tidligere prosjekter og vurder deres erfaring med å utvikle lignende bedriftsprogramvare. SOLLOG Solutions-Logicielles er et team av utviklere med 20 års erfaring, alle jobber for selskaper av forskjellige størrelser, fra små bedrifter til multinasjonale selskaper.

 5. Etabler en klar kontrakt: Når du har valgt en ekstern utvikler, oppretter du en detaljert kontrakt som inkluderer tidslinjer, kostnader, leveranser, immaterielle rettigheter, konfidensialitetsklausuler og andre viktige aspekter ved prosjektet.

 6. Definer en kommunikasjonsprotokoll: Etabler en klar kommunikasjonsplan for å sikre jevnt samarbeid. Dette kan inkludere regelmessige møter, ukentlige oppdateringer og bruk av prosjektstyringsverktøy for å spore fremdrift.

 7. Del prosjektet inn i stadier: Fragmenter prosjektet i stadier eller iterasjoner. Dette gir mulighet for en iterativ tilnærming til utvikling, og legger til rette for justeringer underveis basert på tilbakemeldinger og endrede behov.

 8. Kontinuerlig testing og validering: Integrer testfaser gjennom hele utviklingsprosessen. Sørg for at funksjonene er testet grundig før du går videre. Kontinuerlig validering med interessenter er også viktig. Denne testfasen er viktig hos SOLLOG Solutions-Logicielles. Vi har en presis protokoll som har bevist seg selv og fornøyde våre kunder. Denne er fleksibel og kan tilpasses graden av støtte du trenger.

 9. Opplæring og dokumentasjon: Hvis programvaren krever opplæring for sluttbrukere, sørg for at den eksterne utvikleren gir nødvendig dokumentasjon. Dette kan inkludere brukermanualer, opplæringsveiledninger osv. Vi har trenere som samarbeider med våre utviklere for å sikre optimal håndtering av din programvare.

 10. Vedlikehold og support: Ta med avtaler om vedlikehold og etterleveringsstøtte i kontrakten. Sørg for at den eksterne utvikleren er forberedt på å løse eventuelle problemer som kan oppstå etter distribusjon. Vedlikehold og support er inkludert i våre kontrakter ved signering, for å kunne tilby langvarige verktøy.

 11. Fullføring og distribusjon: Når programvaren har bestått test- og valideringsfasene, fortsett med den endelige distribusjonen. Dette trinnet er det som forårsaker mest skuffelse blant andre integratorer fordi alle de foregående trinnene ofte mislykkes. Hos oss er den endelige utplasseringen generelt sett en formalitet siden dine behov er identifisert, dine ansatte er opplært og fristene respekteres.

Sørg for å opprettholde åpen kommunikasjon med den eksterne utvikleren gjennom hele prosessen for å unngå misforståelser og forsinkelser. Nøkkelen til et vellykket prosjekt med en ekstern utvikler er nøye planlegging og effektiv ledelse.