Tjenester

Moderniser produksjonen din

Noen tohundreårsselskaper har arbeidsprosesser som har endret seg lite siden 1800-tallet. De bruker gamle maskinverktøy som noen ganger ikke lenger produseres og ikke lenger vedlikeholdes. Vår rolle er å gjøre disse selskapene i stand til å foreta det digitale skiftet som opprettholder deres kunnskap samtidig som de er i harmoni med dagens verden.

En savoir plus...

Din e-handel i liten eller stor skala

Du er basert i Frankrike, Canada, Norge og selger over hele verden? Ikke noe problem, uansett konfigurasjon av virksomheten din, utvikler vi verktøyene som lar deg jobbe enkelt i de fire hjørnene av planeten.


En savoir plus...

prediktiv analyse med AI, i næringslivet og i FoU.

Du ønsker å forutse dine beslutninger enten du er gründer eller forsker. Ingen grunn til bekymring, vi designer moduler basert på AI og prediktiv analyse med deg for å optimalt utnytte dataene dine og definere nye mål.


En savoir plus...


Tilrettelegge for selgernes arbeid

En savoir plus... 

Velg sikker regnskapsføring

en savoir plus...

Utvikle nye strategier

en savoir plus...

Administrer kommunikasjonen din

en savoir plus...

Våre referanser

Vi er i godt selskap.

Et le télétravail, alors?

Pour superviser le télétravail avec SOLLOG Solutions Logicielles, vous pouvez utiliser certains modules spécifiques ou des fonctionnalités adaptées. Voici comment notre module de supervision du télétravail peut être utilisé :

 1. Module de Gestion des Ressources Humaines (HR) :

  • Odoo HR offre des fonctionnalités pour suivre les données des employés, y compris les informations de télétravail, les congés et les absences.
 2. Planification et Suivi des Projets :

  • Le module de gestion de projet d'Odoo par SOLLOG Solutions Logicielles  permet de planifier les tâches, d'assigner des responsabilités et de suivre la progression des projets, ce qui est utile pour superviser les activités à distance.
 3. Module de Présences :

  • Odoo propose un module de gestion des présences qui peut être utilisé pour suivre le temps de travail des employés, qu'ils soient en télétravail ou au bureau.
 4. Communication et Collaboration :

  • Odoo propose des fonctionnalités de messagerie interne, de discussion et de partage de documents qui facilitent la communication et la collaboration à distance.
 5. Tableaux de Bord et Rapports :

  • Utilisez les outils de tableaux de bord et de rapports d'Odoo pour suivre les KPIs liés à la productivité, aux projets et à la performance des employés.
 6. Gestion des Congés et des Absences :

  • SOLLOG Solutions Logicielles  permet de gérer les demandes de congés et d'absences en ligne, ce qui est particulièrement utile pour les employés en télétravail.
 7. Formation en Ligne :

  • Si la formation en ligne est pertinente pour votre entreprise, Odoo propose des fonctionnalités de gestion de formation qui peuvent être utilisées pour superviser le développement des compétences à distance.
 8. Personnalisation et Automatisation :

  • Odoo est connu pour sa flexibilité et sa capacité d'automatisation. Vous pouvez personnaliser les modules en fonction de vos besoins spécifiques pour superviser le télétravail de manière efficace.
 9. Sécurité des Données :

  • Assurez-vous de mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données, en utilisant les fonctionnalités de sécurité d'Odoo et en suivant les meilleures pratiques.
 10. Intégration avec d'Autres Outils :

  • Odoo peut être intégré avec d'autres outils que votre entreprise utilise déjà, ce qui facilite la création d'un écosystème complet pour superviser le télétravail.

N'oubliez pas d'adapter l'utilisation des outils  SOLLOG Solutions Logicielles en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise et de former vos employés à utiliser efficacement ces outils pour le télétravail.